wzrost przychodow

Krynica Vitamin, jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych, wypracowała w 2021 r. w podstawowej działalności biznesowej, czyli sprzedaży napojów, aż 12 proc. wzrost przychodów – tj. z 348,5 mln zł w 2020 r. do 389,1 mln zł w 2021 r. Łącznie Spółka wypracowała w 2021 r. 395,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 11 proc. spadek w porównaniu do 2020 r. (rok, w którym Spółka aktywnie działała na rynku dezynfektantów) i aż 33 proc. wzrost w porównaniu do 2019 r.

Pomimo licznych wyzwań na rynku (rosnące koszty energii, surowców i opakowań),  bardzo dobre wyniki sprzedażowe przełożyły się na 33,1 mln zł wyniku EBITDA, co stanowi spadek o 62 proc. w porównaniu do 2020 r. i wzrost o 66 proc. w porównaniu do 2019 r. W okresie styczeń-grudzień ubiegłego roku Krynica Vitamin miała 15,6 mln zł zysku netto, co stanowi odpowiednio spadek o 73 proc. (w porównaniu do 2020 r.) i 115 proc. wzrost (2019 r.).

– Miniony rok był niezwykle dynamicznym okresem w rozwoju Krynicy Vitamin, z licznymi zwrotami akcji. Wzmocniliśmy relacje biznesowe z klientami oraz podpisaliśmy nowe kontrakty, co przełożyło się na lepsze wyniki sprzedażowe w naszej podstawowej działalności biznesowej – powiedział Piotr Czachorowski, prezes Krynicy Vitamin SA – Wyniki i dynamiki im towarzyszące po odfiltrowaniu sprzedaży i zysków z dezynfektantów uzyskanych w 2020 r. były bardzo dobre. W szczególności widać to w porównaniu do 2019 r. W latach 2019-2021 istotnie poprawiliśmy rentowność EBITDA, która wzrosła z 6,7 proc. do 8,4 proc. Natomiast rentowność netto poprawiła się z 2,4 proc. do 3,9 proc., co oznacza ponad dwukrotnie zwiększenie zysku netto z 7,2 mln zł w 2019 r. do 15,6 mln zł w 2021 r. Jesteśmy stabilni finansowo ze znacznym potencjałem dalszego wzrostu. – podkreśla Piotr Czachorowski.

Prawie pół miliarda wyprodukowanych sztuk napojów

W 2021 roku Krynica Vitamin wyprodukowała ponad 465 mln sztuk napojów, co stanowi wzrost o 2 p.p. rdr, głównie w puszkach aluminiowych. W ubiegłym roku nastąpiła znacząca zmiana portfolio pod względem udziału w strukturze sprzedaży. Napoje energetyczne stanowiące do tej pory zwykle około połowę przychodów ze sprzedaży,  zmniejszyły swój udział do 39 proc. Udział drugiej największej  kategorii, czyli napojów gazowych (CSD) obniżył się z 37 proc. do 31 proc. W roku 2021 istotny udział miała sprzedaż produktów alkoholowych, w szczególności napojów hard seltzer przeznaczonych na rynek amerykański – udział całej kategorii w przychodach Spółki wzrósł z 5 proc. do 25 proc.  Udział produktów na  bazie kawy i mleka pozostał na niezmienionym poziomie około 5 proc.

– Zauważamy mniejszy popyt na opakowania PET ze strony naszych klientów oraz malejący udział tego formatu w przychodach Spółki. Rośnie natomiast zainteresowanie produktami z linii szklanej, którą właśnie rozbudowujemy. – powiedział Piotr Czachorowski

W ubiegłym roku Krynica Vitamin istotnie zwiększyła sprzedaż na rynkach zagranicznych. Udział eksportu stanowił w 2021 r. niemal dwie trzecie całej sprzedaży napojów – 63 proc. (zmiana o 7,3 p.p.). Największy wpływ na tę zmianę miało podpisanie znaczącego kontraktu na dostawy napojów na rynek amerykański. Spółka kontynuowała rozwój współpracy z dotychczasowymi klientami z Europy. W 2021 roku najważniejszym zagranicznym rynkiem Spółki były Stany Zjednoczone, wyprzedzając Niemcy – dotychczasowego lidera. Poza Polską Krynica Vitamin realizowała sprzedaż do 30 krajów.

Inwestycje w przyszłość

Rok 2021 był kolejnym okresem inwestycji, na które Krynica Vitamin przeznaczyła 21 mln zł. Spółka zrealizowała szereg projektów w zakładzie, które w znaczący sposób zwiększyły efektywność  linii produkcyjnych, poprawiły gospodarkę w zakresie mediów. Wybudowano halę do konfekcjonowania produktów, wdrożono nowoczesny system zarządzania ruchem produktów w magazynie (tzw. WMS), dokonując technologicznego skoku do przodu. Krynica Vitamin kontynuuje rozwój w segmencie napojów, w którym ma największe kompetencje, doświadczenie i pozycję rynkową.

– Celem Zarządu na bieżący, trudny dla wszystkich rok,  jest dalszy wzrost efektywności działań m.in. w wyniku rozpoczęcia nowych projektów inwestycyjnych oraz zapewnienie pełnego wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjno-logistycznych poprzez ekspansję na nowe rynki i nowe produkty. Jesteśmy przekonani, że wysoki standard obsługi, elastyczność produkcji, know-how własnego Centrum Badań i Rozwoju i szybki proces decyzyjny w dalszym ciągu będą stanowić przewagę konkurencyjną Spółki. Wierzę, że podjęte przez nas działania zapewnią realizację planów strategicznych i przełożą się na budowę wartości Spółki w kolejnych latach. – powiedział Prezes Krynicy Vitamin.

Krynica Vitamin w 2022 roku skupia się na dalszym umacnianiu swojej pozycji na rynku produkcji napojów oraz dywersyfikacji geograficznej, szukając klientów w Europie, Amerykach, również na rynkach, na których dotychczas nie była dostępna.