gpw rynek glowny

Spółka DB Energy – oferująca kompleksowe usługi efektywności energetycznej dla przemysłu – zamierza przejść z NewConnect na główny rynek GPW w IV kwartale 2022 roku. DB Energy realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie operatywności, przez ich projektowanie i realizację w modelu generalnego wykonawcy lub ESCO. Spółka przeprowadziła już ponad 1,2 tys. projektów, identyfikując możliwe oszczędności o wartości ponad 4,8 mld zł. W ostatnich kwartałach firma odnotowuje znaczny wzrost zainteresowania energooszczędnymi rozwiązaniami wśród przedsiębiorstw.

Rynek efektywności energetycznej, na którym działa spółka, wchodzi w etap dynamicznego rozwoju. Wysoka energochłonność przemysłu przy rosnących cenach różnych nośników energii (według GUS, ceny w kategorii nośniki energii wzrosły w lipcu br. o 37% r/r) zachęca przedsiębiorstwa do inwestycji w energooszczędne rozwiązania dla poprawy konkurencyjności produkcji. Innowacyjne rozwiązania DB Energy w ostatnich kwartałach odnotowują zwiększone zainteresowanie wśród zakładów przemysłowych, a liczba realizowanych usług nieustannie rośnie.

– Obecna sytuacja na rynku energii jest dużym wyzwaniem dla wielu firm. Nasze usługi identyfikacji i realizacji inwestycji zwiększających efektywność energetyczną zakładów i linii produkcyjnych pozwalają naszym klientom osiągnąć znaczące oszczędności. Rosnące ceny energii wpływają pozytywnie na zainteresowanie usługami DB Energy oraz zwiększają wartość oszczędności z już zrealizowanych inwestycji, którymi klienci się z nami dzielą w modelu ESCO. To szczególnie atrakcyjny model dla firm, ponieważ oznacza dla nich brak nakładów inwestycyjnych na wdrożenie zmian w zakresie efektywności energetycznej – komentuje Krzysztof Piontek, prezes DB Energy.

Spółka rozwija się również na rynku kapitałowym

Jeszcze w tym roku DB Energy chciałaby przejść na Główny Rynek GPW. Spółka złożyła prospekt do KNF w marcu br. Wcześniej, w listopadzie 2021 r., Walne Zgromadzenie DB Energy zdecydowało o emisji do 415 tys. akcji.

– DB Energy stoi na solidnych fundamentach finansowych i ma ciekawe perspektywy rozwoju, dlatego wraz ze wzrostem biznesu chcemy zrealizować kolejne kroki na rynku kapitałowym. Przeniesie notowań spółki na Główny Rynek GPW pozwoli nam jeszcze bardziej zwiększyć wiarygodność, przejrzystość działalności i otworzy dostęp do kolejnych grup inwestorów. W zależności od warunków rynkowych, nie wykluczamy zaoferowania inwestorom nowych akcji, o emisji których zdecydowali w minionym roku nasi akcjonariusze – uzupełnia Łukasz Feldman, dyrektor finansowy DB Energy.

Inwestycje energooszczędne

DB Energy realizuje i finansuje inwestycje energooszczędne w modelu ESCO (Energy Saving Contract – polegających na sfinalizowaniu inwestycji przez DB Energy wraz z partnerem – szwajcarskim funduszem SUSI Partners w zamian za udział w wygenerowanych oszczędnościach przez klienta); modelu EPC (Energy Performance Contract – finansowanie na czas realizacji) oraz w charakterze generalnego wykonawcy. Spółka świadczy także usługi zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącego monitorowania instalacji przemysłowych i ich utrzymania w oparciu o autorskie urządzenia APPS.

– Przewagą konkurencyjną DB Energy jest możliwość obsługi całego procesu poprawy efektywności energetycznej u klienta przemysłowego, w tym finansowania realizacji inwestycji. Modernizacje realizowane i finansowane przez spółkę przynoszą klientom wymierne korzyści i oszczędności już od pierwszego dnia funkcjonowania instalacji. Klienci są coraz bardziej świadomi korzyści wynikających dla nich z modelu ESCO, w którym m.in. finalizujemy inwestycje Soufflet Polska o wartości prawie 30 mln zł. W ww. modelu będziemy również realizować współpracę z Żabką Polska. Projekt zakłada zastosowanie technologii trigeneracji, która oprócz wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, pozwala wykorzystać energię cieplną, uzyskaną z przemian termodynamicznych także w celu wytworzenia energii chłodniczej. Żabka Polska, tak jak wiele innych firm, już dziś reaguje na obecną sytuację na rynku energetycznym i podejmuje działania, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne firmie. Widzimy, że w tym kierunku już zmierzają lub będą niebawem zmierzać pozostałe przedsiębiorstwa – dodaje Krzysztof Piontek.

W samym pierwszym kwartale 2022 roku DB Energy wygenerowało ponad 18,2 mln zł przychodu, co stanowi wzrost o 117% rdr. Zysk netto wyniósł 3,7 mln zł, zatem wzrósł o 274% względem pierwszego kwartału 2021 roku.