nowe media

W czwartek 11 maja 2022 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu połączenia spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. ze spółką EKIPA HOLDING S.A. Zespół krakowskiej kancelarii „KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy” doradzał na rzecz spółki przejmującej, kompleksowo sporządzając dokumentację połączeniową (w tym Plan Połączenia) oraz reprezentował obie łączące się spółki w toku postępowania rejestrowego. W wyniku tej operacji znacznie wzrosła wartość kapitałowa „Ekipy.”

Biznes w social-mediach

Połączenie odbyło się w drodze przejęcia spółki EKIPA HOLDING S.A. przez spółkę Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A., która jest spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Po połączeniu spółka przejmująca będzie prowadzić działalność pod firmą EKIPA HOLDING S.A. Podstawę prawną integracji obu spółek stanowił rt.. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., zgodnie z którym połączenie nastąpiło przez przejęcie tj. przeniesienie całego majątku EKPIA HOLDING S.A. na spółkę przejmującą w zamian za nowo wyemitowane akcje na okaziciela serii F w kapitale zakładowym spółki przejmującej, które zostaną wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej. Holding powstały po połączeniu będzie prowadził działalność w branży nowoczesnych mediów, gdyż spółka przejmowana posiada kompetencje i doświadczenie w zakresie e-commerce, dotyczące w szczególności projektowania, budowy, wdrożenia, rozwoju i marketingu platform e-commerce.

To bardzo dobra wiadomość dla przyszłych i obecnych inwestorów spółki „Friza”. EKIPA HOLDING S.A jest obecna na rynku akcji NewConnect – alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Czy EKIPA zrewolucjonizuje branżę e-commerce?

Mateusz Sordyl w najnowszym wpisie na blogu kancelarii „KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy” opowiada o szczegółach, dotyczących współpracy z wpływowym klientem, kreującym trendy w polskim Internecie.